ชื่อ - สกุล :นายวันเตาเฟ็ก แวดือราแม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารโรงพยาบาล
ที่อยู่ :58 หมู่ 6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานผู้อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารโรงพยาบาล