[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SukhirinHospital
โรงพยาบาลสุคิริน ( Sukhirin Hospital )
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 073656178 แฟกซ์. 073656000 ***
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
 
 
   
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

 
 
     

ชื่อ : นายวันเตาเฟ็ก แวดือราแม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารโรงพยาบาล
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวมารียานา แวแซ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางจันทนา ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : งานสารบรรณ
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวมนทิรา หวังสวัส
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : การเงินและบัญชี
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอรนุช เสาวิไล
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : การเงินและบัญชี
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทร์เดิม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายสุรฉัตร พันธ์น้อย
ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง
หน้าที่หลัก : งานซ่อมบำรุง
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายสถาพร สายแก้ว
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
หน้าที่หลัก : ช่างเทคนิค
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายจรินทร์ คงทิตย์
ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง
หน้าที่หลัก : ช่าง
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายบุญรอด กาศยัง
ตำแหน่ง : รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายสุชาติ จันทรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายไกรลาศ จันทร์สุววณ
ตำแหน่ง : รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายวันไชย จันทอง
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายสัญติ มังคลาทัศน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : ขับรถยนต์
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ ทองคง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : ขับรถยนต์
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางมลทิพย์ ออมสิน
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : แม่บ้าน
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวปราณีย์ ตาเย๊ะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
หน้าที่หลัก : เวชสถิติ
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายมารูเด็น อูมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : คอมพิวเตอร์
อีเมลล์ : maruden_uma@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0801384533

ชื่อ : นายอิสมาแอล ยูโซะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายชันสูตร
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวสุพัตสร ลายทอง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน้าที่หลัก : วิทยาศาสตร์การแพทย์
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานผู้อำนวยการ
2 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 : กลุ่มงานเทคนิคบริการ
4 : กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 : กลุ่มงานการพยาบาล
6 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
24 : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
25 : กลุ่มงานกายภาพ
26 : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนจีน
27 : กลุ่มงานทันตกรรม
28 : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
ผู้พัฒนา นายมารูเด็น อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศ