[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SukhirinHospital
โรงพยาบาลสุคิริน ( Sukhirin Hospital )
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 073656178 แฟกซ์. 073656000 ***
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
 
 
   
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

 
 
   


แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅ
Click เพื่อดูประวัติ
นางกิ่งแก้ว นวลจันทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นางณัฎฐิณี ทองคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นางกุสุมา ทองรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฉุกเฉิน
Click เพื่อดูประวัติ
นางปราณปรียา ชิณราช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าห้องคลอด
Click เพื่อดูประวัติ
นางรอปีอ๊ะ มะเกะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าผู้ป่วยนอก
Click เพื่อดูประวัติ
นางมาลิน เพ็ชรภาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าฝากครรภ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสรชา ทวีคูณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานให้คำปรีกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางยุพิน อ่อนหนู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสมพร ร่วงราช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวหทัยกาญจน์ แก้วฉาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวปิยนุช สะมะแอ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววรรณี พรหมพูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกาญจนา นพรัตน์
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนูรีตา มะเย็ง
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุรีนา ดึนเลาะ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลผู้ป่วยใน
Click เพื่อดูประวัติ
นายปรีชา ดาวประดับ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลผู้ป่วยใน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานผู้อำนวยการ
2 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 : กลุ่มงานเทคนิคบริการ
4 : กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 : กลุ่มงานการพยาบาล
6 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
24 : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
25 : กลุ่มงานกายภาพ
26 : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนจีน
27 : กลุ่มงานทันตกรรม
28 : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
ผู้พัฒนา นายมารูเด็น อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศ